Tanıtım

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü, ilk öğrenci alımına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde başlamıştır. Normal öğretimle öğrenim hayatına devam eden bölümün ilk yılında 62 öğrenci kayıt olmuştur. Uluslararası İlişkiler Bölümü ayrıca 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile birlikte Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı bünyesinde tezli ve tezsiz programlarla öğrenci alımına başlamıştır.

Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Devletler Hukuku olmak üzere üç anabilim dalından oluşan Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; alanında uzman ve deneyimli öğretim kadrosuyla Bologna sistemine uygun ders yükü ve geniş seçmeli ders havuzuyla eğitim ve öğretim gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası İlişkiler disiplini sosyal bilimlerin bir dalı olarak Tarih, Ekonomi, Felsefe ve Sosyoloji gibi birçok bilim dalıyla irtibatlıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini kapsamında başlıca Uluslararası Politika, Uluslararası Örgütler, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk gibi derslerin yanında Siyaset Bilimi, Siyasi Düşünceler Tarihi, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Anayasa Hukuku, Uluslararası Ekonomi Politik, Yabancı Dil, Diplomatik Yazışma ve Konuşma Teknikleri gibi dersler de verilmektedir.

Politik, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki uluslararası etkileşimin yaşandığı küreselleşen Dünya, özellikle devlet ve devlet-dışı aktörlere odaklanmayı gerekli kılmıştır. Bu da Uluslararası ilişkiler bünyesinde gelişen olaylara teorik ve pratik düzeyde yaklaşarak analiz edebilen ve bu olayların nedenleri, gelişim süreçleri ve sonuçları bağlamında birden fazla perspektif sunabilen bireyler yetiştirme ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bunun içindir ki, Dünya üzerinde cereyan eden olayları anlama, anlamlandırma ve analiz edebilme gereksinimi, bölüme olan ilgiyi artırmıştır.

Mezun olan bölüm öğrencileri; kazandıkları deneyim ve tecrübeyle sadece Dışişleri Bakanlığı’nda değil, aynı zamanda üniversiteler, araştırma kuruluşları, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, ithalat/ihracat departmanları, medya ve iletişim gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışma olanağına sahip olabileceklerdir.